QUY TRÌNH KỸ THUẬT CẮT BAO QUY ĐẦU

Quy trình thực hiện cắt bao quy đầu

1. Sát khuẩn khu vực cần thực hiện thủ thuật

2. Thực hiện thủ thuật

Cập nhật gần nhất: 10/10/2023 bởi BS. Danh Thanh Tâm