Chuyên trang tổng hợp những thông tin bổ ích về lĩnh vực chăm sóc bao quy đầu

Cắt bao quy đầu là gì

Ưu điểm khi cắt bao quy đầu

Quy trình thực hiện cắt bao quy đầu

1. Sát khuẩn khu vực cần thực hiện thủ thuật

2. Thực hiện thủ thuật


Các phương pháp cắt bao quy đầu

Cập nhật gần nhất: 10/10/2023 bởi BS. Danh Thanh Tâm