Tìm hiểu về Cắt bao quy đầu

Cắt da quy đầu

Cắt truyền thống: 3,5 triệu

Cắt máy tự động Stapler: 5,5 triệu

Chỉnh hình dây thắng thẩm mỹ

Tạo hình thẩm mỹ: 2 triệu

Cấp cứu đứt dây thắng: 1,5 triệu